Pořadatel: TADY A TEĎ, o. p. s.
Adresa: sady Pětatřicátníků 94/27
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Mendlová
E-mail: barbora.mendlova@tadyated.org
Web: http://www.tadyated.org/
FB: https://www.facebook.com/tadyated