Nadšenci a dobrovolníci, kterým osud lidí bez domova není lhostejný.

Noc venku je spolek, jehož členy jsou studenti, akademici, sociální pracovníci, lidé bez domova a příznivci Noci venku. Zároveň v původní sestavě byli a zůstávají lidé se zkušeností s bezdomovectvím.

 

Noc venku je ojedinělá kampaň, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou života lidí bez domova a zprostředkovat ji zážitkovou formou "běžné fungování" člověka žijícího na ulici. 

 

Tímto usilujeme o zlepšení postavení a možností lidí bez domova ve společnosti a to skrze změny postojů veřejnosti k problematice bezdomovectví. Otevíráme prostor, v němž lze komplexně diskutovat problematiku bezdomovectví a různými způsoby vyjádřit svou solidaritu. 
 
Věříme, že tím vším přispějeme k hlubším systémovým změnám, díky kterým lidé bez domova ve společnosti získají novou šanci. 
 

 

 

 

Dominika Najvert

Narodila jsem se v Ostravě, vystudovala obor Sociální práce se zdravotnickým profilem na tehdejší Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity.  Nyní působím na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity jako externí vyučující kurzu Terénní sociální práce. Jsem koorinátorkou služeb pro rodiny s dětmi organizace Spolu pro rodinu, z.s., kde působím od roku 2005. Od roku 2011 do roku 2016 jsem pracovala ve Sdružení azylových domů v ČR, kde jsem také zjistila, že mi na životě lidí bez domova velmi záleží a jako sociální pracovník bych ráda nacházela možnosti, jak jim pomoct. Děkuji Noci venku, u jejíhož zrodu jsem v roce 2012 stála, za možnost být stále součástí řešení problematiky bezdomovectví a zprostředkovávat takovouto zkušenost také veřejnosti.

 

Helena Bělasová

S Nocí venku jsem se setkala prvně v Anglii, kde jsem několik let pracovně působila v sociální oblasti.
Pocházím z Ostravy a v současné době žiji v malé vesničce, v Komorní Lhotce.
Vystudovala jsem Ostravskou univerzitu, obor: sociálně zdravotní a geriatrická péče, následně pak management sociální práce.
V současné době pracuje v organizaci Exit, v terapeutické komunitě.
K týmu jsem se přidala hned v prvním ročníku a Noc venku je mou srdeční záležitost doposud.
V současné době mě v rámci Noci venku podporuje rodina a přátelé. Někteří jsou již několikaletými dobrovolníky v den akce.
Noc venku je pro mě možností, jak předat myšlenku kampaně dál, otevřít téma bezdomovectví a hledat další možnosti řešení této problematiky.
Noc venku jsou pro mě kamarádi, známí i náhodně potkaní lidé, kteří mají chuť a čas přijít.

 

Evžen Vojkůvka

Jsem aktivní důchodce. K projektu Noc venku jsem se připojil, abych byl nápomocen při organizaci nové aktivity podporující lidi bez domova. Zkušenosti z Noci venku bych chtěl předávat dál. Chtěl bych, aby se problematika bezdomovectví dostala do povědomí lidí, aby k lidem bez domova nebylo okolí lhostejné. Kromě toho, že chci být nápomocen, mám záliby v pečení a vaření.

Mé motto zní: „Srdce Bohu, ruce lidem.“

 

Jakub Raška

Jsem vyučený kuchař. Do akce Noc venku jsem se přidal, protože jsem chtěl zažít něco nového a nasbírat nové zkušenosti. V týmu jsem od realizace akce 22. 11. 2012 a chtěl bych pokračovat i v dalších ročnících. Kromě Noci venku mně baví sport, mám rád fotbal a hokej.

 

Monika Adámková

Ahoj, jmenuji se Monika. K týmu "Noci venku" jsem se aktivně připojila až letos. Již několik let se věnuji pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem,provozuji sklad s pomocí pro rodiče samoživitele. O problematiku bezdomovectví jsem se doposud zajímala jen okrajově, proto jsem s nadšením přijala pozvání aktivně se zapojit a šířit dál, mezi lidi, tuto problematiku. Mým úkolem v týmu, je komunikace s médii a informování veřejnosti a této skvělé akci.

 

Jan Takáč, Honzi

Začínal jsem jako dobrovolník, ale poslední roky již patřím k organizátorům. Kromě technické podpory, kde převážím, zapojuji a chystám, jsem většinou u vstupu, kde společně s Kubou vítám návštěvníky Noci venku.
Pocházím z Ostravy, v současné době žiji s rodinou v Havířově. Nebráním se v rámci zapojení Noci venku nachystat dobré občerstvení či napéct s rodinou cukroví pro ty, kterým udělá na Štědrý den radost.
Noc venku mi přinesla nejen dobré kamarády a partu lidí, ale také možnost vyjádřit svůj názor, v rámci kterého mi není jedno, jak lidé žijí či bydlí.
Přál by všem ne jenom noc, ale celý den a život v klidu a teple.
Letos se těším, až se zase otevřou vrata Kostela sv. Václava a všechny vás uvítám u vchodu s razítkem a úsměvem.
 

 

Michaela Zdráhalová

Vystudovala jsem Učitelství pro 2. stupeň ZŠ na Ostravské univerzitě a na rok jsem se stala učitelkou češtiny a tělocviku. Moje cesta se však skrze události mého života začala vyvíjet jiným směrem. Dnes provázím lidi na cestě vnitřní transformace zpátky do rovnováhy, a tím k rozkvětu jejich životní spokojenosti. Pořádám individuální konzultace a skupinové akce zaměřené na uzdravení narušeného sebe-vědomí a lásky k sobě. Sama jsem prošla náročným obdobím sebedestrukce a depresí, což mě přes nesnesitelné stavy nakonec donutilo převzít moc nad svým životem a postarat se, aby na místo bojů a dramat byl naplněný spokojeností, hojností a klidem. Díky tomu jsem získala za roky vnitřní práce tolik energie, že mám dnes na rozdávání i pro ty, kteří se životem zatím bojují, a s radostí jim ukazuji, že i oni mohou svůj život převrátit vzhůru nohama v tom nejlepším slova smyslu. Mé aktivity a tvorba je dostupná na webových stránkách www.michaelazdrahalova.cz.
 
 

 

Roman Horný

Jsem původem z Havířova a teď žiji v Ostravě. Pracuji v Exit, terapeutické komunitě jako terapeut a mám to štěstí, že mě práce baví. Zajímám se o různé aktivity, takže se zapojuji do projektu Rekovery koučové, do Rubikonu a teď mě nadchly možnosti dialogů. Rád cvičím, poslouchám hudbu a vařím. O Noci venku jsem se poprvé dozvěděl před Covidem a jsem rád, že jsem potkal partu, která ji organizuje a od letošního roku jsem jeden z organizátorů. Věřím , že Noc venku má smysl a že otevírá svět, který boří předsudky. Takže v roce 2022 za mě poprvé Ahoooj.