Noc venku má své kořeny v Anglii, kde probíhá již několik let. V 70. letech minulého století s touto iniciativou začaly skupinky studentů.

V České republice se Noc venku koná již od roku 2012. Projektu se účastní města napříč republikou. Cílem kampaně je představit lidem blíže bezdomovectví prostřednictvím zážitkové formy aneb poznat život člověka na ulici. Prostředky, které se získají jsou využity na podporu lidí bez domova. V roce 2013 byla Noc venku oceněna druhým místem v rámci prestižního mezinárodního ocenění SozialMarie za sociální inovaci, díky čemuž mohla organizace rozvinout další projekty na podporu lidí bez domova.

Až do roku 2019 probíhala Noc venku tradiční formou. 

V roce 2020 proběhla Noc venku formou on-line. V souvislosti s pandemií Covid-19 trval v České republiky nouzový stav vyhlášený nařízením vlády. Lidé bez domova však potřebují pomoc a podporu neustále. I v této složité době je potřeba pracovat na změně postojů vůči lidem bez domova. Dlouhodobým cílem je přimět veřejnost, aby se aktivně zapojovala do řešení těchto problémů v rámci své společenské odpovědnosti. Každý měl možnost vyjádřit svou solidaritu s lidmi bez domova netradičně tím, že přenocoval venku, a to doma na zahradě, terase nebo balkóně. O fotografie z přespání venku se mohli účastníci podělit na FB. Organizace, které se věnují lidem bez domova, bylo možné podpořit přinesením ošacení, obuvi, dek nebo potravin. To vše bylo projevem solidarity s lidmi bez domova. 

 

Co to je?

Noc venku je ojedinělá kampaň, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou života lidí bez domova a zprostředkovat jí zážitkovou formou „běžné fungování“ člověka žijícího na ulici. Získané prostředky budou použity na podporu lidí bez domova. Noc venku se v České republice koná od roku 2012. Každý rok se rozrůstá počet míst v České republice, ve kterých se Noc venku koná. 

Proč to děláme?

Protože věříme, že každý člověk má svou hodnotu a právo na důstojné podmínky pro svůj život.“

Usilujeme o zlepšení postavení a možností lidí bez domova ve společnosti, a to skrze změny postojů veřejnosti k problematice bezdomovectví. Otevíráme prostor, v němž lze komplexně diskutovat problematiku bezdomovectví a různými způsoby vyjádřit svou solidaritu. Věříme, že tím vším přispějeme k hlubším systémovým změnám, díky kterým lidé bez domova ve společnosti získají novou šanci.