Noc venku se letos koná 25. listopadu 2021.

 

 

Moto: „Nemyslíme si, že muset spát venku na ulici, je v pořádku.“

Pokud tento názor s námi sdílíte nebo se ptáte, proč si to myslíme, přijďte na Noc venku!

 

 

 

 

Noc venku je kampaň na podporu lidí bez domova, do které se může zapojit kdokoliv z veřejnosti, kdo má zájem dozvědět se něco víc o životě na ulici. Jedná se o první celorepublikovou kampaň svého druhu v České republice. Je otevřená pro všechna města, která mají zájem se zapojit. Tato kampaň se snaží zážitkovou formou přiblížit život lidí, kteří neměli štěstí a skončili bez střechy nad hlavou. 

V rámci této akce se pro dobrovolníky nabízí také možnost přespání venku na vybraném místě. Na místě bývá připraven kulturní program a debaty týkající se problematiky bezdomovectví. Rovněž zde probíhají nejrůznější workshopy, lidé mají možnost si popovídat přímo s lidmi, kteří mají zkušenosti s bezdomovectvím. 

Noc venku je založena na bázi dobrovolnictví, přičemž potřebné finanční prostředky jsou zajišťovány skrze samotný chod akce, popřípadě různých partnerů či grantů. Vstupné na akci je formou donesených potravin v minimální hodnotě 50 Kč, které následně putují na podporu organizací pracující s lidmi bez domova.

Noc venku se odehrává vždy v listopadu ze čtvrtka na pátek. Začátek akce je v 18 hodin, konec pak v 7 hodin následujícího dne společnou snídaní. Důležitým aspektem je samotná účast lidí bez domova, neboť se osobně podílejí na organizaci akce v roli předních aktérů. Zajišťují například výběr vstupného, předávají rady, jak si ustlat a přečkat noc, starají se o vystupující nebo pomáhají při úklidu. Projekt tak celkově probíhá zážitkovou formou, jehož cílem je motivovat co nejvíce lidí k přespání venku na ulici. Součástí tohoto prožitkového programu je doprovodný kulturní program.