Tímto usilujeme o zlepšení postavení a možností lidí bez domova ve společnosti a to skrze změny postojů veřejnosti k problematice bezdomovectví. Otevíráme prostor, v němž lze komplexně diskutovat problematiku bezdomovectví a různými způsoby vyjádřit svou solidaritu. 
 
Věříme, že tím vším přispějeme k hlubším systémovým změnám, díky kterým lidé bez domova ve společnosti získají novou šanci.