Pořadatel: Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
Kontaktní osoba: Michaela Jonášová
Tel.: 735 799 761
E-mail: jonasova.m@cssznojmo.cz
Web: http://www.cssznojmo.cz/
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064858984227